Jeugdkoor De Kleine Lofstem

muzieknootjes.png
Elke dinsdagavond (m.u.v. de vakanties) wordt er door een grote groep kinderen/jongeren gerepeteerd in de zaal van de kerk. Om 18.45 uur beginnen we en om 19.30 uur sluiten we af, waarna het tienerkoor (kinderen vanaf groep 7) nog doorgaat tot 19.45 uur. Er worden zowel Psalmen als andere geestelijke liederen gezongen. Regelmatig worden er uitvoeringen gegeven. Denk bijv. aan het zingen in een verzorgingstehuis, een ziekenhuis of in onze eigen kerk. Het is mooi om op deze wijze met elkaar Gods Woord te mogen verkondigen. 
Het jeugdkoor repeteert onder leiding van de enthousiaste dirigent William Boer. 
 
Houd je ook van zingen en ben je tussen de 5 en 16 jaar? Kom dan gerust een keer mee oefenen! 
 
De contributie bedraagt € 6,- per kind/per maand (12 maanden per jaar).
Wanneer er meer dan 2 kinderen uit het gezin lid zijn, betaalt u vanaf het 3e kind niets. 
Als er meerdere kinderen uit het gezin lid zijn van het koor vragen wij u de contributie in 1 bedrag over te maken, dus niet per kind. Dit i.v.m. de kosten die de bank per transactie rekent. Dat geld besteden we liever aan het koor / de kinderen.
De contributie willen we graag per halfjaar (september en maart) of per jaar ontvangen. 
Als het voor u niet mogelijk is om de contributie per halfjaar of jaar te betalen, kunt u contact opnemen met het bestuur om te bespreken hoe we dit gezamenlijk op kunnen lossen. 
Bij het vroegtijdig (eerder dan september of maart) verlaten van het koor krijgt u geen restitutie.
De contributie kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL40RABO0189634820 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Zwijndrecht Jeugdkoor onder vermelding van de na(a)m(en) van uw kind(eren) waarvoor contributie wordt betaald. 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het bestuur. U kunt daarvoor een mail sturen naar [email protected]
 
De komende diensten:U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen!

Uitgelicht: