Renovatie

Eind 2005 werd een commissie aangesteld om de knelpunten in het kerkgebouw te inventariseren. Deze inventarisatie gaf o.a. aan, dat er een tekort was aan garderobes, toiletten, zitplaatsen en zaalruimte. Verder waren de consistorie en de fietsenstalling te klein. Ook liet het binnenklimaat in het kerkgebouw en de regeling van verwarmingen in de zalen te wensen over; evenals de veiligheid en bescherming van en in het kerkgebouw.

 

Onder leiding van architect J. Mol werden plannen en kostprijsberekeningen gemaakt; in overleg met de kerkenraad en ledenvergadering werden beslissingen genomen. Uniek was, dat de plannen, het bestek, de bouwbegeleiding en de financiële controle vrijwel geheel door eigen leden van de gemeente kon worden uitgevoerd.

 

In de periode van 2007-2010 werden de plannen en de tekeningen nader uitgewerkt. Het plan werd in het nieuwe, gemeentelijke bestemmingsplan opgenomen. Op de laatste dag van 2010 kon de omgevingsvergunning ingediend worden.

In juli 2011 waren de benodigde vergunningen onherroepelijk.

 

In september 2010 is begonnen met noodzakelijk onderhoud, dat aan de verbouwing vooraf moest gaan.

Eind oktober 2011 is de nieuwbouw begonnen; in november zijn de eerste palen de grond in gegaan. Vervolgens volgde een periode met enige overlast bij het gebruik van de kerk. Dankzij de vele vrijwilligers kon iedere week gebruik gemaakt worden van een schoon kerkgebouw.

De nieuw- en verbouw is uitgevoerd door Slingerland Bouw uit Nijkerk.

 

Rondom het hele kerkgebouw zijn aanpassingen en uitbreidingen gerealiseerd: een omloop voor de garderobes, een fietsenstalling, extra zalen, een keuken, een consistorie, extra toiletten, etc.

 

De bouw ging voorspoedig. Op 12 september 2012 mocht de voorzitter van de bouwcommissie, ouderling D.J. van Gemerden, de sleutel van de kerk symbolisch overdragen aan de kerkenraad. In deze dienst bediende onze consulent ds. G. Pater het Woord naar aanleiding van Zacharia 2 : 4 en 5.

De komende diensten:U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen!

Uitgelicht: