Digitaal collecteren

Via het onderstaande formulier kunt u uw collecte in de digitale collectezak stoppen.
Dit betreft de collecte voor de kerk of voor de diaconie.
Ik stop een bedrag van:
in de digitale collectezak van de:
Ja, ik neem ook de iDeal transactiekosten (€ 0,35) voor mijn rekening.

(*) Bestemming van de extra collecte is zoals afgekondigd en geldt tot de volgende extra collecte.
U geeft uw gift dus voor de actuele extra collecte bestemming

De komende diensten:U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen!

Uitgelicht: